Telerik – RadGrid içerisine checkbox kolonu eklemek

Başlık olayı kısaca özetliyor aslında,”Telerik kullanarak, RadGrid elemanı içerisinde checkbox içeren bir kolon eklemek.” ve tabi ki bunu kullanmak.

Daha önce telerik ile pek işi olmayan ben, her noktada “acaba bunun için bir özellik var mı ?” diye sorduğumdan bu konuda da önce sordum, sonra aradım ve bir kaç örnek sonra istediğim noktaya zorlanmadan ulaştım.

Olay şu aslında kadar basit;

<MasterTableView DataKeyNames="DetailId" ItemStyle-Height="30">
	<Columns> 
		<telerik:GridTemplateColumn HeaderText="Seç" HeaderStyle-Width="40">
			<ItemTemplate>
				<asp:CheckBox ID="IsChecked" runat="server" />
			</ItemTemplate>
		</telerik:GridTemplateColumn>
	</Columns>
</MasterTableView>

Sadece bir <asp:Checkbox /> kontrolü ile checkbox’ımızı eklemiş olduk.  Kontrolünde ise (artık button_Click() mi, drop_Change() mi nerede kullanacağınız size kalmış) sadece bu gridDataItem’leri dönmemiz ve seçilileri ayrı bir listeye almamız yeterli oluyor.

List<string> selectedIdList = new List<string>();
foreach (GridDataItem item in grdFormList.MasterTableView.Items)
{
	CheckBox chkBox = item.FindControl("IsChecked") as CheckBox;
	if (chkBox != null && chkBox.Checked)
	{
		selectedIdList.Add(item.GetDataKeyValue("DetailId").ToString());
	}
}

Burada anlatılacak çok fazla birşey olmadığından konuyu burada bitiriyor, sizlere iyi çalışmalar diliyorum.

Genel olarak web üzerine yoğunlaşan, gaza gelmek için müzik dinleyen, amatör olarak resim çekmeye çalışan, bir yandan özel bir şirkette çalışıp, diğer yandan da okumaya devam eden sıradan bir ölümlü. He bide buraların sahibi.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.