MsSql- Kötü karakterlerden kurtulmak (RemoveNonAlphaCharacters)

Selamlar,

Bu ara sql’den ilerliyorum ama bu ara uzun yazılara vakit ayıramadığım için biraz böyle oldu 🙂

Malum hepimiz excel’e veri atarken kötü karakterler yüzünden formatlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Demin böyle bir ihtiyaç içinde bir fonksiyon yazıp kurtulmuşken sizinle de paylaşayım istedim.

CREATE Function [dbo].[RemoveNonAlphaCharacters](@Temp VarChar(1000))
Returns VarChar(1000)
AS
Begin

  Declare @KeepValues as varchar(50)
  Set @KeepValues = '%[^a-z0-9 /\?!.,]%'
  While PatIndex(@KeepValues, @Temp) > 0
    Set @Temp = Stuff(@Temp, PatIndex(@KeepValues, @Temp), 1, '')

  Return @Temp
End 
GO

Olay aslında bu kadar basit, izin verilen karakterler harici hiçbir şeye izin vermiyoruz 🙂

Kullanımı ise aynı kolaylıkta;

Select dbo.RemoveNonAlphaCharacters([KolonAdı]) from x

Mutlu günler!

Genel olarak web üzerine yoğunlaşan, gaza gelmek için müzik dinleyen, amatör olarak resim çekmeye çalışan, bir yandan özel bir şirkette çalışıp, diğer yandan da okumaya devam eden sıradan bir ölümlü. He bide buraların sahibi.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.