Metallica – Frantic

Gene bir şarkı, bu sefer Metallica’dan..
Program hariç herşeyi paylaşacağım burada artık herhalde. 😀

If I could have my wasted days back
boşa geçmiş günlerimi yeniden elde edebilseydim eğer
Would I use them to get back on track?
kullanır mıydım onları normalde geri dönmek için?
Stop to warm at karmas burning,
yanan karmalarda ısınmak için durur muydum?
Or Look ahead, but keep on turning.
yada ileriye bakar ama dönmeye devam mı ederdim.
Do I have the strength
güce sahip miyim?
To know how Ill go?
nasıl gideceğimi bilecek
Can I find it inside to deal with what I shouldnt know?
bulabilir miyim onu içimde bilmemem gerekenle ilgilenmek için?
Could I have my wasted days back?
elde edebilir miyim boşa geçmiş günlerimi yeniden?
Would I use them to get back on track.
kullanır mıydım onları normale geri dönmek için?
You live it or you lie it!
onu ya yaşarsın ya da yalanlarsın
You live it or you lie it!
onu ya yaşarsın ya da yalanlarsın
My lifestyle determines my deathstyle!
yaşam biçimim ölüm biçimimi belirler
My lifestyle determines my deathstyle!
yaşam biçimim ölüm biçimimi belirler
Keep searching
aramaya devam et
Keep on searching
devam et aramaya
This search goes on
bu arayış sürer gider
This search goes on
bu arayış sürer gider
Frantic tick tick tick tick tick tock
çılgın tik tik tik tik tik tak
Ive worn out always being afraid
sürekli korkmayı takınmışım
An endless stream of fear that ive made
yarattığım sonsuz bir korku akıntısını
Treading water full of worry
endişe dolu suyu kat ediyorum
This frantic tick tick talk of hurry
bu çılgın tik tak acele dolu konuşmaya başladı
Do I have the strength
güce sahip miyim
To know how Ill go?
nasıl gideceğimi bilecek
Can I find it inside to deal with what I shouldnt know?
bulabilir miyim onu içimde bilmemem gerekenle ilgilenmek için?
Ive worn out always being afraid
sürekli korkmayı tanımışım
An endless stream of fear that ive made
yarattığım sonsuz bir korku akıntısını
You live it or you lie it!
onu ya yaşarsın ya da yalanlarsın
You live it or you lie it!
onu ya yaşarsın ya da yalanlarsın
My lifestyle determines my deathstyle!
yaşam biçimim ölüm biçimimi belirler
My lifestyle determines my deathstyle!
yaşam biçimim ölüm biçimimi belirler
Keep searching
aramaya devam et
Keep on searching
devam et aramaya
This search goes on
bu arayış sürer gider
This search goes on
bu arayış sürer gider
Frantic tick tick tick tick tick tock
çılgın tik tik tik tik tik tak
Do I have the strength
güce sahip miyim
To know how Ill go?
nasıl gideceğimi bilecek
Can I find it inside to deal with what I shouldnt know?
bulabilir miyim onu içimde bilmemem gerekenle ilgilenmek için?
Oh My lifestyle (Birth is Pain) determines my deathstyle!
a rising tide (Life is Pain) that pushes to the other side!
My lifestyle (Death is Pain) determines my deathstyle!
yaşam biçimim ( ölüm acıdır)ölüm biçimimi belirler
a rising tide (Its All The Same) that pushes to the other side!
yükselen bir gel git ( tamamen aynı) öbür tarafa çeken
Keep searching
aramaya devam et
Keep on searching
devam et aramaya
This search goes on
bu arayış sürer gider
This search goes on
bu arayış sürer gider
Frantic tick tick tick tick tick tock
çılgın tik tik tik tik tik tak

Genel olarak web üzerine yoğunlaşan, gaza gelmek için müzik dinleyen, amatör olarak resim çekmeye çalışan, bir yandan özel bir şirkette çalışıp, diğer yandan da okumaya devam eden sıradan bir ölümlü. He bide buraların sahibi.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.