Dosya Uzantıları

Dosya uzantıları ilgili dosyanın türünü belirttikleri için oldukça önemlidir.
Bu uzantılar, dosya isminin sonuna eklenerek ilgili dosyanın hangi uygulamayla açılması gerektiği konusunda kullanıcıya ipucu verir. Aşağıdaki uzantıları inceleyerek merak ettiğiniz uzantıların işlevini öğrenebilir, hangi uygulamayla açılabileceğini öğrenebilirsiniz.

.$$$ – Bazı geçici dosyalar bu uzantıyı taşır, bellekte yüklü bir uygulama bulunmuyorsa bu dosyaları silmenizde bir sakınca yoktur.

.386 – Takas dosyası, Windows XP’den önceki 32 bit’lik Windows sürümleri tarafından kullanılan sanal bellek dosyasıdır.

.AI – Abode Illustarot dosyası, Illustrator yazılımının uygun sürümü kullanılarak açılabilir.

.AIF, AIFF – Uzantısı “Audio Interchange File Format” olan AIFF, Apple Computer tarafından, ses parçalarının ve şarkıların kaliteden ödün vermeden saklanabilmesi için geliştirilmiş “sıkıştırma sağlamayan” bir dosya formatıdır. Bu ses dosyalarını açmak için QuickTime veya iTunes yazılımlarından faydalanabilirsiniz.

.ANI – Animasyonlu fare imleçleri, kullanmak için C:WindowsCursors klasörüne kopyalamanız yeterlidir.

.ARC – Bir dosya sıkıştırma formatıdır.

.ARJ – ARJ, uzun dosya isimlerini desteklemediği için artık yaykın olarak kullanılmayan bir dosya sıkıştırma ve arşivleme formatıdır.

.ASF – Açılımı “Active Streaming File” olan ASF dosyaları genellikle akışkan video dosyalarının alımı için kullanılır. ASF dosyası bir akışkan video dosyalarının alımı için kullanılır. ASF dosyası bir akışkan sunucusunu gösterebileceği gibi izlemek istediğiniz videonun tümünü de barındırabilir.

.ASP – Active Server Page (Aktif Sunucu Sayfası – ASP) sayfaları, sunucu tarafından çalıştırılan, web sitelerinin dinamik içerik sunmalarına olanak tanıyan dosyalardır. Çalıştırılmaları için gerekli ASP eklentilerine sahip bir web sunucusuna ihtiyacınız bulunur.

.AU – Sun Microsystems ve diğer UNIX tabanlı bilgisayarlar üzerinde kullanılan bir ses dosyası türüdür.

.AVI – Çeşitli codec’lere sahip video ve ses parçalarını barındırabilen dosyalardır. AVI dosyalarını görüntüleyebilmeniz için, içerdiği ses ve görüntü parçalarının codec’leri sisteminizde yüklü bulunmalıdır.

.AVS – İntel’in geliştirdiği video yakalama formatı.

.BAK – Dosyaların yedek amaçlı kopyaları BAK uzantısına sahiptir. Bu dosyalar ana uygulama tarafından geçici olarak oluşturulur.

.BAS – Basic dilinde kod barındıran dosyalar genellikle BAS uzantısına sahiptr. BAS uzantılı dosyalar Visual Studio kapsamındaki Visual Basic’de, Word ve Excel kapsamındaki Visual Basic for Applications’da VBA halen kullanılmaktadır.

.BAT – Yığın dosyalarının uzantısı.BAT’tır. Bu dosyaları çalıştırdığınızda bi sıra DOS komutu art arda çalıştırılır.

.BIN – Binary (ikili) veri barındıran doya türleri genellikle bu uzantıyı alırlar. .BIN dosya uzantısı CD/DVD imajlarının sonun da eklenir. Bu dosyanın bulunduğu klasörde CUE dosyaları da bulunabilir, CUE dosyası BIN’in ne gibi bilgiler barındırdığını anlatan açıklayıcı dosyalardır. BIN CD/DVD imajları Daemon Tolls kullanılarak açılabilir.

.C – Derlenmiş C programcıkları bu uzantıyla saklanır. .C dosyaları aslında birer salt metin dosyasıdır. Bir betin editörüyle kolaylıkla açılabilirler. Derlenebilmeleri içinse uygun bir C derleyicisine ihtiyaç vardır.

.CAB – Microsoft tarafından hayata geçirilmiş ZIP benzeri bir sıkıştırma ve arşivleme formatıdır. Windows’un güncel sürümleri herhangi bir yardımcı uygulamaya ihtiyaç duymadan CAB arşivlerinin içeriğini görüntüleyebilir.

.CDA – Açılımı “CD Audio track” olan CDA dosyaları, CD/DVD ROM sürücünüze yerleştirdiğiniz müzik CD’lerinizi dinlemenize yardımcı olur. CDA dosyalarının her biri CD7deki bir şarkıya kısayol niteliğindendir. Örneğin 5.CDA uzantılı dosyayı çalıştırılarak Windows Media Player’in CD’deki 5. şarkıyı çalmasını sağlayabilirsiniz. CDA dosyalarınızı sabit diskinize kopyalarsanız CD’deki ilgili parçalar diskinize kopyalanmayacaktır, bu iş için bir CDex gibi Audio CD-Rip yazılımı kullanmanız gerekir.

.CMD, .COM, .EXE – İkili veri barındıran çalıştırılabilir dosyalardır.

.CPL – Windows denetim masası dosyasıdır. Üzerine çift tıklanarak çalıştırılabilirler.

.CSS – Web ortamında kullanılan hazır stil şablonlarıdır. Ana dokümandan çağrılan CSS dosyaları, yazı tipi, büyüklüğü, satır aralığı gibi
parametreler etki eder.

.CSV – Virgülle ayrılmış veriler içeren metin tabanlı dosyalardır.

.CUR – Windows imleç dosyasıdır.

.DAT – Genel veri dosyası. Video CD’lerde bulunan DAT dosyalarıysa sıkıştırılmamış ses ve MPEG görüntü barındıran basit video dosyalarıdır.

.DLL – Açılımı dynamic link library olan DLL dosyaları, uygulamalarının çalışabilmesi için gerekli fonksiyonlar içerir.

.DOC – Microsoft Word dokümanı. Word dokümanları Microsoft Word ile açılabilkitleri gibi, Wordpad, OenOffice.org, Ability Write gibi yazılımlarla da açılabilir.

.DOT – Microsoft Word doküman şablonu.

.DRV – Sürücü dosyası. Genellikle bir donanıma veya çere birimine aittir.

.EPS – PostScript formatı. Genel kabul görmüş, dokümanların vektörel olarak saklanmasına olanak tanıyan bir formattır.

.FLC, .FLI – AutoDesk animasyon dosyaları.

.FNT, .FON, .TTF – Yazı tipi (font) dosyaları. Görüntülemek için üzerine çift tıklamanız, sisteminize yüklemek içinse C:WindowsFonts klasörüne kopyalamanız yeterlidir.

.HLP – Yardım (Help) dosyalarının genel uzantısı .HLP’dir. Bir yardım dosyasını görüntülemek için tek yapmanız gereken üzerine çift tıklamaktır. Programcılar günümüzde CHM uzantılı / HTML tabanlı yardım dosyalarını da sıklıkla kullanıyorlar.

.HTM, .HTML – Çeşitli komutlar kullanılarak biçimlendirilmiş, web tarayıcılar tarafından görüntülenebilen, metin tabanlı dosyalardır. HTML formatındaki dosyalar basit bir metin editörüyle oluşturulabileceği gibi Frontpage, Dreamveawer gibi yazılımlarla da hazırlanabilirler. (Örnek)

.ICO – Windows simge (icon) dosyası.

.INF – Bilgi (Information) dosyaları. Genellikle salt metin içeren bu dosyalar, bir uygulama veya dosya hakkında bilgi içerebildikleri gibi donanım sürücülerinin yüklenmesine de aracılık ederler. Donanım sürücülerinin bulunduğu klasördeki INF dosyasını inceleyerek hangi donanıma ait olduğunu ortaya çıkarabilir, INF dosyası üzerine sağ tıklayarak Yükle’yi seçip ilgili aygıt sürücülerinin yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

.INI – Açılımı Initialization olan bu dosyaları uygulamaların çalışma parametrelerini saklar.

.JPEG, .JPG, .JIF,. JFF, .JFIF – Bu uzantıların hepsi JPEG formatını anlatır. Joint Photographic Experts Group tarafından geliştirilen JPEG formatı günümüzde halen yaygın olarak kullanılır. Popüler tüm grafik uygulamaları JPEG formatındaki dosyaları açabilir. Bir ISO/ITU standardı olan JPEG’de minimum kayıplı sıkıştırma 1/20′dir. Bu sıkıştırma oranı tercih edildiğinde fotoğraf fazla zarar görmeden etkili bir sıkıştırma sağlanır. En yüksek sıkıştırma oranıysa 1/100′dür. Bu oran kullanıldığında JPEG’in tüm sıkıştırma zaafları görülebilir.

.LOG – Log (kütük) dosyaları, uygulamalarda oluşan hataları veya çalışma adımlarını kontrol etmenize izin veren bilgilendirici dosyalardır. Herhangi bir metin editörüyle açılabilirler.

.MDB – Access veritabanı dosyasıdır.

.MID – MIDI ses dosyası, Windows Medio Player kullanılarak oynatılabilirler.

.MP3 – MPEG l video dosyalarının 3. katmanı olan ses katmanı ayrılarak bu katmana MP^uzantısı verilmiştir. MP3 dosyaları hemen her medya oynatıcı tarafından görüntülenebilir.

.MPE, .MPEG, . MPG – Motion Pictures Expert Group tarafından geliştirilmiş olan bir formattır. Video dosyaları bu uzantıyı taşır.

.OCX – Uygulamalara çeşitli özellikler kazandıran kütüphane dosyalarıdır.

.PCX – Zsoft tarafından geliştirilmiş bir grafik formatıdır.

.PIF – Microsoft tarafından geliştirilen ve açılımı “Program Information File” olan bu dosya, uygulamanın hangi parametreler kullanılarak çalıştırılacağını Windows’a anlatır.

.PNG – Açılımı “Portable Network Graphics” olan bu imaj formatı halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Imajları yüksek oranda sıkıştırabilen bu format, görüntüde herhangi bir kayba sebep olmaz. Quickview, Internet Explorer, xırfanview gibi yazılımlar PNG uzantılı dosyaları gösterebilir.

.PPS – PowerPoint Slayt göserisi. Bir PowerPoint sunumunun (PPT) uzantısını PPS olarak değiştirirseniz dosyanın üzerine çift tıkladığınızda sunum otomatik olarak dönmeye başlar.

.PPT – PowerPoint sunum dosyaları PPT uzantısını taşır ve Microsoft PowerPoint uygulamasıyla açılabilir.

.PSD – Photoshop’un varsayılan imaj formatıdır.

.MOV, .QT – QuickTime dosyaları, Apple tarafından sunulan QuickTime uygulaması kullanılarak görüntülenebilir. Bu iki uzantıya sahip olan dosyalar, bir müzik parçası, video görüntüsü veya çevresel görüntü barındırabilir.

.RA, .RAM, .RM – Real Neworks ([Sadece kayıtlı Üyelerimiz Linkleri görebilir. ]) tarafından geliştirilmiş ses/video dosyalarıdır.

.RAR – Yüksek sıkıştırma oranı sağlayabilen bir sıkıştırma / arşivleme dosya türü, WinRaR kullanılarak açılabilir.

.RAW – Ham (işlenmemiş) görüntü formatıdır. İlgili makine üreticisinin sunduğu imaj işleme yazılımıyla açılıp, kullanılabilir bir imaj formatına çevrilmeleri gerekir.

.REG – Kayıt dosyası. Bu dosyaların üzerine çift tıkladığınızda içerisindeki bilgiler Windows Kayıt Defteri’ne (Regedit.exe) işlenecektir.

.RTF – Rich Text Format (Zengin metin biçimi). Microsoft tarafından hayata geçirilmiş, yazı tipi, renk ve vurgulama barındıran metin tabanlı dosyalar hazırlamanıza olanak tanıyan bir formattır.

.SIT – Apple Macintosh bilgisayarlarda kullanılan bir dosya sıkıştırma – arşivleme formatıdır. SIT dosyalarını açabilmek için sisteminizde Stuffit Expander ([Sadece kayıtlı Üyelerimiz Linkleri görebilir. ]) uygulaması yüklü bulunmalıdır.

.SCR – Ekran koruyucu dosyalarıdr. Bu dosyaların çalıştırılabilir EXE, COM, MSI gibi dosyalardan farkları bulunmaz. Üzerlerine çift tıklayarak SCR dosyalarını çalıştırıbilirsiniz.

.SYS – Sistem dosyalarıdır.

.TAR – “Tape Archive” ifadesinin kısaltılmasından oluşan bu uzantı UNIW tabanlı işletim sistemlerinde kullanılır. TAR dosya formatında arşivlenip bir araya getirilen dosyalarda sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmez. TAR dosyaları zaman zaman yardımcı uygulamalarla sıkıştırılarak .tar.gz, .tar.Z veya .tgz. gibi uzantılara kavuşurlar.

.THEME – Microsoft’un Windows 95′ten itiberen kullanmaya başladığı bu dosya uzantısı arayüz temasını değiştirebilen dosyalara eklenir.

.TIF,
TIFF – Grafik dosyalarıdır. Photoshop, Irfanview gibi uygulamalar kullanılarak görüntülenebilirler.

.TMP – Geçici (Temporary) dosyalarıdır.

.TXT – ASCII standardı belirlenmiş karakterleri kullanan metin dosyalarıdır.

.WAB – “Windows Address Book” ifadesinin bir kısaltması olan WAB uzantısı, kısaltmadan anlaşılabileceği gibi adres defteri barındıran dosyaların sonuna eklenir. Outlook Express, WAB dosyalarını kullanan uygulamaların başında gelir. Herhangi bir WAB dosyasını açmak, içeriğini görüntülemek ve değiştirmek için üzerine çift tıklamanız yeterlidir.

.WAV – Herhangi bir sıkıştırma rutini barındırmayan ham ses dosyasıdır.

.WMF – Popüler bir vektörel grafik formatıdır. WMF dosyalarının sağladığı avantaj, vektörel olmasının sağladığı avantaj ile kaliteden ödrün vermeksizin istenilen büyüklükte kullanılabilmesidir. Hemen her grafik uygulaması bu formatı tanır.

.WRI – Karşılaşılması oldukça zor olan bir dosya formatıdır. RTF formatına benzeyen bir biçime sahip olan WRI dosyaları, Windows 3.1 ve NT 3.51 bünyesindeki Write uygulamasıyla hazırlanır. Wordpad, MS Word gibi popüler kelime işlemciler bu dosyaları açabilirler.

.XLS – Excel çalışma tablosu. Tahmin edilebileceği gibi Microsoft Excel uygulamasıyla oluşturulabilir ve açılabilir.

.Z – Unix’de kullanılan dosya sıkıştırma formatıdır. Bu dosya uzantısını taşıyan dosyaları açmak için 7 Zip veya benzeri ücretsiz bir uygulamadan faydalanabilirsiniz.

.ZIP – Sıkıştırılmış arşiv dosyasıdır. Çeşitli sıkıştırma uygulamaları tarafından oluşturulabilen ve açılabilen dosya türüdür. Windows Me ve üzeri işletim sistemleri ZIP dosyalarını açmak için herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymazlar.

A3D Amapi 3D Model Dosyasi (Eovia)
.A3L Macromedia Authorware Ver. 3.x Kütüphanesi
.A41 Macromedia Authorware Ver. 4.x Kütüphanesi
.A4L Macromedia Authorware Ver. 4.x Kütüphanesi
.A51 Macromedia Authorware Ver. 5.x Kütüphanesi
.A5L Macromedia Authorware Ver. 5.x Kütüphanesi
.A65 Macromedia Authorware v6.5
.AB3 PhotoImpact Album Dosyası
.ABF Binary Screen Font (Adobe)
.ABK Corel Draw AutoBackup
.ABS MPEG Audio Ses Dosyası
.AC3 AC3 Audio Dosya Formatı
.ACE Sıkıştırma formatı. ZIP ve RAR sıkıştıma formatlarına göre daha iyi sonuç verir.
.ACM Adobe Photoshop Komut Butonu
.ACT Adobe Photoshop Renk Tablosu
.ADO Adobe Photoshop Duotone Ayarları
.AEP Adobe After Effects Proje Dosyası
.AER Adobe Atmosphere Dosyası
.AFC Apple Ses Dosyası
.AHS Adobe Photoshop Halftone Ekranları
.AI Corel Trace Drawing
.AI Adobe Illustrator Vectorel Grafik Dosyası
.AI3 Generic Encapsulated PostScript Graphic Format
.AI4 Generic Encapsulated PostScript Graphic Format
.AI5 Generic Encapsulated PostScript Graphic Format
.AI6 Generic Encapsulated PostScript Graphic Format
.AI7 Generic Encapsulated PostScript Graphic Format
.AIC Advanced Image Coding Bitmap
.AIF Audio Interchange Dosya
.AIP Adobe Illustrator Plug-in
.ALV Adobe Photoshop Levels
.AMS Adobe Photoshop Monitor Setup
.AMX Adobe After Effects Motion Exchange Dosya
.ANI Microsoft Windows Animated Cursor
.ANIM Amiga IFF Animasyon
.AOB DVD Ses Dosyası
.AOM Adobe After Effects Output Ayarları
.APD Adobe PageMaker Yazıcı Tanımı
.API Adobe Acrobat Plug-in
.APIN Adobe InDesign Import/Export Filter
.ARS Adobe After Effects Render Ayarları
.AS Macromedia Flash Action Script
.ASC ASCII Text
.ASL Adobe Photoshop Layer Style
.ASV Adobe Photoshop Selective Color
.ASV QuarkXpress Oto-Kaydet Dosyası
.ATN Adobe Photoshop Action Dosya
.AVA Adobe Photoshop Variations Dosya
.AVI Audio Video Interleave Dosya
.AVX Avid Extensions

.BAT DOS Toplu Islem Dosyası
.BBM Deluxe Paint Image Dosya
.BMF Corel Flow Image Dosya
.BMP Microsoft tarafından Windows ve DOS uyumlu bilgisayarlar için üretilmiş, bitmap yani pixel tabanlı (noktacık) imaj formatıdır. BMP’nin açılımı Windows Bitmap’tir. 8, 16 ve 24 bit renk detayı ile üretilebilen bu formatın belki de en büyük sıkıntısı disk üzerinde çok fazla yer kaplamasıdır. Görüntü kaybı olmaması istenen durumlarda kullanılır ancak pek tercih edilmez. Genellikle Video Editing programlarda frame’lerin ayrıştırılıması için kullanılır. RLE (Run Lenght Encoding)(Bitmap imajlarda kullanılan bir sıkıştırma tekniği olup birbirini takip eden aynı karakterlerin kaç tane olduğunu yazan bir sıkıştırma tekniğidir. Örn: Yapmaaa = Yapm3a) sıkıştırmasını kullanabilir.

.BRS Corel Painter Fırça Dosyası
.BRU Photoline4 Brushes Dosyası
.BSK Corel Bryce 4 File

.C3D Cult3D Designer Intermediate File
.C4D Maxon Cinema 4D 3D Model
.CCH Corel Chart
.CCX CorelDraw Dosyası
.CDR Corel Vector Graphic Drawing
.CDT CorelDraw Template
.CDX Corel Draw Compressed Drawing
.CEL Autodesk Animator Graphic
.CFL Corel Flowchart File
.CIK Corel Graphics Ver. 10 Custom Dual Tone File
.CLB Corel Kütüphanesi
.CLP Windows Clipboard/Picture
.CMV Corel Move Animation
.CMYK Raw Cyan, Magenta, Sarı ve Siyah Örnekler
.CO Cult3D ActiveX Player Uygulaması
.CPL Corel Color Palette
.CPT Corel Photo-Paint Image
.CSF Adobe Photoshop Renk Ayarları
.CSH Adobe Photoshop Custom Shape
.CST Macromedia Director Cast File
.CSS Hypertext Cascading Style Sheet
.CWS Discreet Combustion Workspace
.CXT Macromedia Director Protected Cast File

.D3D CorelDream 3D Dosya
.D3D Direct3D Dosya
.DAZ Curious Labs Poser 3D Dosya
.DDS Adobe Photoshop Compressed Textures
.DFX AutoCAD 3D Vektörel Grafik
.DIM AutoCAD Dimension Dosya
.DIR Macromedia Director Movie
.DIZ Zip dosyalarinda açiklama text dosyalari
.DLC Discreet 3ds max Animation Controller Dosya
.DLL CorelDRAW Export/Import Filter
.DLL Dynamic Link Library
.DLO Discreet 3ds max Plug-in
.DOC Biçimlendirilmiş metin/yazı karakterleri içeren dosyalardır. Microsoft Word ya da Microsoft WordPad programiyla yaratılırlar.
.DOT Microsoft Word Document Template
.DSC SoftImage Scene Dosya
.DWG AutoCAD Drawing Database
.DWS Macromedia Dreamweaver Site Tanimlama Dosyasi
.DWT Macromedia Dreamweaver Template Dosya
.DXF AutoCAD Drawing Interchange Format
.DXR Macromedia Director Korunan Movie Dosyasi

.EDML Macromedia Dreamweaver MX Extension Dosya
.EPS Encapsulated PostScript. EPS, Adobe firmasının geliştirdiği, vektör ve noktacık tabanlı çalışabilen, grafik, illüstrasyon ve sayfa düzeni amaçlı, grafik, resim, formatıdır. EPS PostScript, uygulaması ile en karmaşık sayfa düzenlerini (yazı, grafik, resim içeren) kolaylaştırmıştır. Renkli EPS formatı, CMYK, RGB ayırımlı olarak çalışabilir ve Alpha (key) kanalı bulunmaz, Çok yüksek çözümlemelerde (maksimum 3600×3600 pixel) ve 24 bit renk derinliğinde (CMYK, 32 bit) çalışır. Kendi sıkıştırma tekniğini kullanması yanında, JPEG sıkıştırmayı da destekler. DSC 1.0 versiyonu, CMYK ve çok kanallı dosyalar için renk ayrımlarını kaydetmenize izin verir. DSC 2.0 formatı spot renk kanalları ve bir alfa kanalı içeren Photoshop CMYK görüntülerinin gönderilmesi için kullanılır.

.EPS2 Level II Encapsulated PostScript (Adobe)
.EPS3 Level III Encapsulated PostScript (Adobe)
.EPSF Encapsulated PostScript (Adobe)
.EPSI Encapsulated PostScript Interchange Format (Adobe)
.EPT Encapsulated PostScript Interchange TIFF Preview (Adobe)

.FAQ Frequently Asked Questions (sikça sorulan sorular)
.FH10 Macromedia Freehand ver.10 Dosya
.FH11 Macromedia FreehandMX ver.11 Dosya
.FH3 Macromedia Freehand ver.3 Drawing
.FH4 Macromedia Freehand ver.4 Drawing
.FH5 Macromedia Freehand ver.5
.FH6 Macromedia Freehand ver.6
.FH7 Macromedia Freehand ver.7
.FH8 Macromedia Freehand ver.8
.FH9 Macromedia Freehand ver.9
.FK Shockwave Streamed Media Dosya
.FLA Macromedia Flash Movie Authoring Dosya, Flash Kaynak Dosyası
.FLC Corel Show
.FLI Autodesk Animation
.FLIC Autodesk Animation
.FLM Filmstrip Dosyaları. Filmstrip dosyaları Adobe Premier gibi animasyon programlarında kullanılmaktadır. Filmstrip dosyaları Photoshop’un Macintosh sürümüne yüklenebilir ve Filmstrip formatı kullanılarak tekrar kaydedilebilir. Fakat Photoshop’ta oluşturulmuş bir dosyayı bir Filmstrip dosyası haline dönüştüremezsiniz.
.FLT Adobe Illustrator Filter
.FOG Macromedia Fontographer Font
.FON Microsoft Font Dosya

.GIF Graphic Interchange Format
.GIFF Graphics Interchange File Format. Grafik ve resim içeren, noktacık tabanlı (bitmap) formattır. 8 ve 16 bit renk derinliğinde, RGB olarak, 1024×768 çözümlemeye kadar görüntü üretebilir. Alfa kanalı olmayan, GIF görüntü formatında, LZW (Lemple Zif Welch) sıkıştırması kullanıldığından, çok düşük kapasitede görüntü üretebilir. Orta kalitede görüntü üretir, Web uyumlu olup, HTML (Hypertext Mark up Language) dilinde, internet ve benzeri ağlarda, iletimi en kolay olan görüntülerdendir. 16 bit kullanımda, 1 bit (key) bindirme sinyali üretilir, her renk için 5′er bit, 25 renk tonlamasına imkan verir. Daha çok elektronik grafik ve çizim amaçlı kullanılır. LZW sıkıştırma tekniği, GIF görüntüyü 2 ile 100 kez oranında sıkıştırabilir, sıkıştırma oranı resmin detayına bağlıdır.
.GIF87 GIF87 Dosya
.GIF89A Web için en çok kullanılan formatlardan biridir. Compuserve GIF sadece 256 veya daha az renge olanak verdiğinden görüntüler bu formatta kaydedilmeden önce Indexed Color kipine dönüştürülmelidir.
.GRD Adobe Photoshop Gradient Dosya

.HD2 Curious Labs Poser Hand Dosya
.HFZ Pinnacle Studio Video Editing Dosya
.HLP Microsoft Windows Help File. Kullanıcıya yönelik yardım metinleri içeren dosyalardır.
.HPI Hemera Photo-Object Image (Dekupe edilmiş fotoğraf objelerin olduğu kütüphaneler)
.HR2 Curious Labs Poser Hair Dosya
.HSS Adobe Photoshop Hue/Saturation Bilgisi
.HTM Hypertext Markup Language. Web sayfalarının düzenlediği ve Web bilgilerinin dağitildiği ortam için kullanılan bir kısaltma. Bir birleşik Doküman formatı.
.HTML Hypertext Markup Language

.ICO Microsoft Windows Icon
.IFF Amiga Interchange File Format. Noktacık tabanlı olup, RGB renk- leri kullanır, orta çözümlemen, 24 bit renk derinliğine sahip, Alpha kanalı yoktur.

.IND Adobe InDesign Publication
.INDD Adobe InDesign Dokümanı
.ITL Apple iTunes Müzik Veritabanı Dosyası

.JBIG Joint Bi-Ievel Image Experts Group. JPEO sıkıştırma formatı, sıkıştırma anında kayıp olması, özellikle keskin kontrastlı hatlarda iyi sonuç vermemesi nedeniyle, daha az kayıplı ve kaliteli görüntü sıkıştırması için çalışan ve IBM firması patentli Q-codes (Q kodlama) tekniği kullanır. TV ve multimedya amaçlı görüntülerde, 24 bit renk derinliğinde tercih edilir, masaüstü yayıncılıkta tercih edilmez. JPEO tabanlı, diğer grafik ya da görüntü formatları ise JFIF, BSI, RAW JPEG, STORM, PICT-JPEG’tir.

.JPE JPEG/JIFF Image
.JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group. Kullanımı en yaygın kayıplı bir görüntü formatıdır. Genelde Web için görüntü alınırken, özellikle renk geçişlerinin öenmli olduğu görüntüler için kullanılır. Diğer pek çok görüntü formatlarıyla karşılıklı çevrime uğrayabilir. Temelinde, sıkıştırma prensibi yatar. Noktacık tabanlıdır. 24 bit ROB ve CMYK olarak, Alpha kanalı kullanmadan renk üretir. Çok yüksek çözümlemelere (4096 x 4096 noktacık) çıkabilir. Resim detayına bağlı olarak sıkıştırma oranı artar. Sıkıştırma oranı ne kadar yükseltilirse, resmin kapasitesi ve kalitesi düşer. Maksimum 200 kez sıkıştırma yapılabilir. Çoğunlukla eğer görüntü yüksek kalite ayarıyla kaydedilirse çıkarılmış bilginin eksikliği fark edilmez.

.JSF Macromedia Fireworks Batch Script

.KPG Kai’S Power Goo Graphic
.KYS Adobe Photoshop CS Klavye Kisayollari

.L4D Maxon Cinema 4D Layout
.LAY Rhino 3D Layer Text Dosyasi
.LBI Macromedia Dreamweaver Kütüphane Dosyasi
.LBM Deluxe Paint Bitmap
.LIV Adobe LiveMotion SWF Movie
.LWO NewTek LightWave 3D Object
.LZF Discreet 3ds Max Lens Effect Flare
.LZH Sikistirilmis Arsiv Dosyasi

.M15 Apple MPEG-1 Video
.M1A Apple MPEG-1/2 Audio
.M1S MPEG Media Dosya
.M1V MPEG-1 Video Dosya
.M2P MPEG-2 Program Stream Format Dosya
.M2S MPEG-2 Audio and Video
.M2V MPEG-2 Sadece Video
.M3D Corel Motion 3D Animasyon
.MAP Curious Labs Poser 3D Map Dosya
.MAT Curious Labs Poser 3D Pose Dosya
.MAX Kinetix’s 3D Studio MAX Scene
.MAZ Discreet 3ds max Archived Network Rendering Job
.MB Alias Maya Binary Scene
.MID Musical Instrument Digital Interface MIDI-sequention Sound
.MIDI Musical Instrument Digital Interface MIDI-sequention Sound
.MLI Autodesk 3D Studio Materyal Kütüphaneleri
.MLI AutoCAD Materyal Kütüphaneleri
.MMM Microsoft Multimedia Movie
.MOR Curious Labs Poser 3D Morph Target Dosya
.MOV AutoCAD AutoFlix Movie
.MOV Apple QuickTime Video Clip
.MP+ MPEG Plus Audio Dosya
.MP1 MPEG Audio Stream, Layer I
.MP2 MPEG Audio Stream, Layer II
.MP2S MPEG-2 Video
.MP2V MPEG Audio Stream, Layer II
.MP3 mp3PRO Audio Dosya
.MP3 MPEG Audio Stream, Layer III
.MP3P mp3PRO Enhanced MP3 Dosya
.MP4 MPEG-4 Video Dosya
.MPA MPEG Audio Stream, Layer I, II or III
.MPE MPEG Movie Clip
.MPEG MPEG Movie
.MPG MPEG Animation
.MTS Viewpoint iPix Dosya
.MTX Adobe Atmosphere Dosya
.MTX Viewpoint iPix Dosya
.MXI Macromedia Extension Information
.MXP Macromedia Extension Manager

.OBJ Wavefront 3D Object
.OBJ NewTek LightWave 3D Object
.OBP Corel Bryce 5 Object Preset
.OFM Adobe Font
.OGG Ogg Vorbis Codec Compressed WAV Dosya

.PAT Corel Vector Pattern
.PAT Adobe Photoshop Pattern Dosya
.PCD Photo CD. Kodak firması tarafından üretilmiş, noktacık tabanlı, 24 bit renk derinliğine sahip formattır. 192 yatay 128 dikey noktacıktan başlayan çözümlemesi, 2072 x 2048′e kadar çıkabilir. Grafik dosyasının isim uzantısı “PCD” olarak geçer. CD’lere kayıt edilen görüntüler, arşiv amaçlı olup, “Photoshop” benzeri, profesyonel masaüstü yayıncılık programlarınca kullanılır, JPEG sıkıştırmayı destekler. Ancak, Photoshop, dosyaları Photo CD formatında kaydedemez.
.PCX Günümüzde pek kullanılmayan ama DOS’un sık kullanıldığı yıllarda popüler olan noktacık tabanlı (bitmap) imaj formatıdır. 8 � 24 bit renk derinliğinde 800 x 600 çözümleme detayına kadar çıkabilen PCX �te Alpha kanalı yoktur. RLE (Run Lenght Encoding) sıkıştırmasını kullanabilir.

.PDF Adobe Portable Document Format (Tasinabilir Doküman Formati) Adobe Systems tarafindan olusturulmus bir dosya formatidir. Photoshop ve Acrobat Reader tarafından okunabilir. Photoshop ile PDF dosyaları açtığınızda içindeki sayfa görüntülerini imaj olarak alabilirsiniz. PDF’ler noktacık ve vektör tabanlı resimleri ve sayfa düzenini içerir. Masa üstü yayıncılıkta kullanılır.. RGB, CMYK olarak, 32 bit derinliğinde, renk detayı verebilir. JPEG sıkıştırma kullanır. Ayrıca PDF dosyaları Web HTML dökümanlarına da gömülebilir.
.PHP PHP Script
.PHP Microsoft Picture It! Publishing Project Dosya
.PIC SoftImage 3D Image
.PICT PICT, Macintosh’ta mevcut olan en yaygın veri dosya formatlarından biridir. RGB renkli konumda, Alpha (key, bindirme) kanalını taşır. Siyah-beyaz çıkışında, Alpha kanalını içermez, renk derinliği maksimum 32 bit “8 R, 8 B, 8 G, 8 bit Alpha kanalı” olarak düzenlenir. Tek tonlu, renk bölümlerinde, çok yüksek sıkıştırma oranı elde edilebilir. Quicktime uyumlu olup, JPEG sıkıştırma uygulanabilir. MAC-OS (Operating System) uyumu tanımlama bilgisi taşıyan, PICT Resource formatı da, masaüstü yayıncılık ve benzeri uygulamalarda kullanılır. CMYK renkli veya Lab renkli görüntüleri PICT formatında kaydedemezsiniz. Birden fazla alfa kanalları bulunan görüntüleri PICT formatında kaydedemezsiniz.

.PIXAR 3 boyutlu animasyonların, boyanmış kareleri (rendered frames) olarak elde edilen, Pixar firmasının formatıdır. 35 mm film detayına çıkabilen ve 32 bit renkli format, 3 boyutlu film animasyonlarında kullanılır.
.PLN Adobe InDesign 3rd Party Plug-in
.PNG Portable Network Graphics. PNG, Web’e çıkışı alınacak görüntülerin sıkıştırılması için özel olarak tasarlanmış ve GIF formatına alternatif olarak kullanılan, GIF foormatının tersine 256 renkle sınırlandırılmamış bir görüntü formatıdır. 24 bit renk derinliğinde, Alpha kanalı ile kullanılabilir. Kayıpsız sıkıştırma tekniklerini kullanan formatın orta kalitede çözümlemesi ve HTML uyumu bulunur. RGB ve siyah-beyaz olarak kullanılabilir. Özellikle Flash Movie içerisinde transparent obje kullanmak istiyorsanız, PNG-24 çok iyi sonuç verebilir. Bu arada CMYK dosyayı PNG olarak kaydedemezsiniz.
.PPT Microsoft PowerPoint Presentation
.PSB Adobe Photoshop Büyük Doküman Formati
.PSD Adobe Photoshop Format
.PST NewTek LightWave 3D Preset
.PZZ Sikistirilmis Curious Labs Poser Dosyasi

.Q3X Apple QuickTime QuickDraw 3D Uzantisi
.QIF Apple QuickTime Image
.QPX Apple QuickTime Player Plug-in
.QTV Apple QuickTime Virtual Reality Movie
.QTVR Apple QuickTime VR
.QXB QuarkXpress Books Dosya
.QXD QuarkXpress Doküman
.QXL QuarkXpress Element Kütüphanesi
.QXP QuarkXpress Projesi
.QXT QuarkXpress Template Dosyasi

.RAM Real Audio Dosyasi
.RAR WinRAR Sıkıştırılmış Arşiv Formatı, Parçalar halinde sıkıştırıldığında diğer dosyalar R01, R02…, R09 şeklinde uzantı alırlar.
.RAW Masaüstü ve profesyonel yayıncılıkta, yüksek detaylı resimlerin, elektronik ortamlarda iletimi için geliştirilmiş formattır. CMYK, ROB renkli görüntüleri, 32 bit olarak Alpha (key) kanalı ile üretilebilir.

.RD3 CorelDream 3D
.REG Microsoft Kayıt Data Dosyasi
.RHP Rhino 3D Plug-in Dosyasi

.S3D Strata 3D
.SCN Pinnacle Studio Scene Dosya
.SCT Scitex CT. Scitex iş istasyonları, ön baskı evlerinde görüntü düzenleme ve renk düzeltimi amaçlarıyla sıkça kullanılır. Profesyonel amaçlı yayıncılıkta, çok yüksek kaliteli görüntü üretir. CMYK ve ROB olarak 32 bit kullanabilir. Alpha kanalı (key) yoktur. Her bir resmin çok yüksek kapasitesi, detay ve renk derinliğindendir, bu formatta sıkıştırma kullanılmaz. Sadece gri ölçekli, RGB Color ve CMYK Color dosyalar Scitex CT (Continuos Tone, Devamlı Ton) formatın da kaydedilebilir. Ayrıca alfa kanalları olan bir dosyayı Scitex CT formatında kaydedemezsiniz.
.SDL SmartDraw Kütüphanesi
.SDR SmartDraw Drawing
.SDT SmartDraw Template
.SHP AutoCAD Şekil Dosya and Text Dosyalar için Kaynak Dosya
.SI SoftImage Image Dosya
.SMWT Adobe InDesign Import/Export Filter
.SWF Macromedia Flash Formatında Dosya

.T3D Swift 3D 3D Graphic
.T3M Swift 3D Material (Texture) Dosya
.TEX Corel Paint Shop Pro Texture
.TGA TGA (Targa). Truevision firmasının özel grafik-video kartları ile birlikte geliştirilmiş olan format, geçmeli ve geçmesiz tarama için kullanılabilmektedir. PAL ve NTSC renk çözümlemelerinde görüntü üretebilen format, 24 bit RGB ve 32 bit RGB+Alpha kanalı olarak, 16 milyon renkli ve maksimum 1280 x 1024 çözümlemeyi destekler. Sıkıştırma özelliği olmayıp, 1 kare renkli görüntü (720 x 576 x 3=1.2 mybte), 1 floppy diskete ancak sığabilmektedir. Noktacık tabanlı olup, detay arttırıcı “anti aliasing” filtreleme ile kaliteli görüntü alınabilir.
.TGW Terragen World Dosya
.TIFF Tagged Image File Format. TIFF formatı sıkça Mac ve PC grafik dosyaları için kullanılır.�Tagged-image-format� (işaretlenmiş görüntü formatı) ifadesinin kısaltılmışı olan TIFF, Aldus Corporation tarafından taranmış görüntülerin kaydedilmesi için bir format olarak öne sürülmüştür.. TIFF bir bitmap esaslı görüntü formatıdır ve ihtiyaca göre renkli ve gri tonlu görüntüleri düşük ve yüksek çözünürlüklerde destekler. En yaygın olarak kullanılan, noktacık tabanlı (bitmap), grafik, görüntü formatıdır. Profesyonel amaçlı kullanımlarda, 32 bit renk derinliğine, RGB ve Alpha kanalı ile ya da 32 bit renk derinliğine CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) olarak çıkabilir. Maksimum çözümlemesi, 4096 x 4096 noktacığa kadar çıkabilir. Profesyonel tarayıcılar, ya da kameralar, yakaladıkları görütüyü TIFF olarak alabilirse, bu görüntü pek çok program tarafından desteklendiğinden, kullanım alanı genişler. Grafik, fotoğraf ve metin karışımını destekler. TIFF görüntüleri, LZW (Lempel-Ziv-Welch) sıkıştırma tekniği kullanarak, kayıpsız olarak sıkıştırılabilir. JPEG formatına alternatif olarak kullanılan ve piksel başına 14 bitlik görüntüler sunabilen TIFF biçimi, JPEG’e göre genelde çok büyük boyutludur.
.TMP Temporary (Geçisi) Dosya/Klasör
.TTF TrueType Font
.TXT Metin Dosya. Basit biçimli metinler içeren dosyaları temsil eder. Yaygın olarak Windows Notepad ile yaratılır, birçok metin tabanlı program tarafindan da okunabilir.

.UCG Ulead MediaStudio CG Infinity Graphic
.UEZ Ulead COOL 3D
.UGA Ulead GIF Animator Proje Dosyası
.UI User Interface, Kullanici Arabirimi
.URL Uniform Resource Locator. Web üzerinde ulaştığınız yerin kimligini belirler.

.UZR UZR 3D Streamable 3D Dosya Format

.V3D Vecta3D Model Dosya
.VFB Font Açıklama Dosyası
.VFW Video for Windows
.VGA OS/2 Bitmap Image
.VGA Targa Bitmap
.VGA VGA Screen Driver
.VOB DVD Video Movie Dosya
.VOB Vue d’esprit
.VOC Ses Dosya

.WBMP Wireless Bitmap File Format (Kablosuz cihazlar için geliştirilen Bitmap Dosya Formatı)
.WMA Microsoft Windows Media Audio Dosya
.WMF Microsoft Windows Metafile
.WMV Microsoft Windows Media Dosya

.X Amapi 3D Modeling
.X Microsoft Direct3D Object
.X32 Macromedia Program Extension
.X3D Xara 3D Project Dosya
.XLS Microsoft Excel Worksheet. Bu uzantıyı taşıyan dosyalar hesaplama tabloları içerirler ve Microsoft Excel ile oluşturulmuşlardır.

.$$$ —- Temporary file
.001 —- FAX
.1 —- A Unix nroff source file.
.1st —- Text Readme
.2gr —- A file that allows windows to display text and graphics in standard mode- 286 or 386 computer
.301 —- Fax
.386 —- Swap file; enables computer running in enhanced mode to use Windows with virtual memory
.3ds —- Graphics (3D Studio)
.3gr —- A file that allows Windows to display text and graphics in standard mode- 386, 486, or Pentium computer
.411 —- Sony Mavica Data file
.4th —- Forth (language) source code
.8 —- A86 assembler source code file
.8med —- Amiga OcatMed music
.8svx —- Amiga 8-bit sound
.669 —- 669 MOD Music
.906 —- Calcomp plotter
.!im —- Multimedia image file.
._ad —- Multimedia audio file.
._au —- Multimedia audio file.
._im —- Multimedia image file.
.a —- Assembly Source Code
.a —- Unix library
.a —- Ada (language) source file
.a3l —- MacroMedia Authorware Windows Library
.a4m —- Unpackaged Authorware MacIntosh file
.a4p —- Authorware file packaged without runtime
.a4w —- Unpackaged Authorware Windows file
.aam —- Authorware (Adobe) file
.aas —- Authorware (Adobe) file
.ab8 —- Datafile (ABStat)
.aba —- Address Book file (Palm)
.abf —- Adobe Binary Format
.abk —- AutoBackup (Corel Draw)
.abm —- PhotoPlus Album File
.abr —- Brush (Adobe Photoshop)
.abs —- MPEG sound file
.acd —- Sonic Foundry Acid sound file
.ace —- a compression file format for winace
.acf —- Agent Character File (Microsoft)
.acl —- Keyboard accelerator, Corel Draw
.acm —- Windows system directory file
.acmv —- Drivers for compressing or decompressing audio files, OS/2
.ad —- After Dark Screen Saver
.ada —- Ada source file
.add —- Adapter Driver (OS/2)
.adi —- Graphics (AutoCAD)
.adm —- AfterDark MultiModule
.adn —- Add-in (Lotus 1-2-3)
.adr —- AfterDark Randomizer
.ads —- Specification file type, Ada language
.afi —- Truevisiion bitmap graphic
.afm —- Adobe Font Metrics (Type 1)
.ag4 —- Access G4
.ai —- PostScript
.ai —- Adobe Illustrator subset of .EPS (vector graphics)
.aif —- Audio Interchange File Format or AIFF Sound
.aifc —- AIFF Sound Compressed
.aiff —- AIFF Sound
.air —- Audio Interchange File Format or AIFF
.al —- ALAW Sound
.all —- Arts and Letters Library
.all —- General Printer data (WordPerfect Win)
.alt —- Menu file (WordPerfect Win)
.ana —- underground text format; anarchy genre
.ani —- Animation
.ani —- Animated NeoChrome
.ans —- ANSI text, graphics
.apd —- Aldus Printer Description
.api —- Application Program Interface
.app —- MacroMedia Authorware package
.app —- Add-in application (Symphony)
.app —- Executable application
.arc —- Compressed file using PKARC
.arj —- A PC compressed format found on European sites
.arr —- Amber ARR Image
.art —- First Publisher
.art —- Art file, in draw or paint applications
.asc —- ASCII text file
.asci —- ASCII Text
.ascii —- ASCII Text
.ascx —- ASP.NET user control file (Microsoft)
.asd —- Autosave file (Word for Windows)
.asf —- Windows Media (Active Streaming File)
.asf —- Screen Font (Lotus 1-2-3)
.asi —- Assembler include file
.asm —- Assembly language source
.asmx —- .NET Web Service file (Microsoft)
.asp —- Active Server Page (Microsoft)
.aspx —- ASP.NET file (Microsoft)
.ast —- Assistant file (Claris Works)
.asx —- Windows Media File
.atm —- Adobe Type Manager
.au —- A sound file format used on Sun Microsystems or other UNIX computers
.avi —- Audio Video Interleaved (AVI movie)

.avs —- Intel video capture format
.b64 —- Base 64, encoding format used by the MIME.
.bad —- Bad file (Oracle)
.bak —- Backup file
.bar —- UNIX BAR Archive
.bas —- BASIC source file
.bat —- Batch job (MS-DOS)
.bay —- DOS batch file
.bbs —- Bulletin Board System
.bcp —- Borland C++ makefile
.bcw —- Borland C++ environment settings
.bfc —- Briefcase document (Windows)
.bfm —- Font metrics – UNIX
.bga —- OS/2 Bitmap
.bib —- Bibliography (ASCII)
.bib —- BibTex
.bin —- Driver
.bin —- A MacBinary II+ encoded file
.binary —- Untyped Binary Data
.bk —- Backup file
.bk —- Faxbook (JetFax)
.bk! —- Backup file (WordPerfect Windows)
.bk$ —- Backup file
.bkf —- Backup file (Microsoft)
.blk —- Temporary file (WordPerfect Windows)
.bm —- Bitmap graphics file
.bmp —- Windows Bitmap
.bnk —- Sim City game file
.boo —- BOO Encoded File
.brx —- Browse Index (multimedia CD-ROMs)
.bst —- BibTex Style
.btm —- Batch file (Norton Utilities
.bup —- Backup file
.buy —- Movie datafile
.bw —- SGI Image
.c —- C Source file
.c++ —- C++ source
.c00 —- Ventura Print file
.ca —- Cache data (root domain server)
.cab —- microsoft compressed format
.cal —- Calendar or CALS
.cal —- Spreadsheet (SuperCalc)
.cap —- Caption (Ventura Publisher)
.cas —- Comma-delimted ASCII file
.cbl —- Cobol source file
.cbt —- Computer-Based Training; a tutorial file
.cc —- C++ source code file
.cch —- Corel chart
.ccm —- Lotus cc:Mail
.cct —- Director Shockwave file (Macromedia)
.cda —- CD Audio track
.cdr —- Vector graphics file (Corel Draw)
.cdt —- Corel Draw Data
.cdx —- Visual FoxPro database index
.cel —- Graphics (Autodesk Animator)
.cfb —- Comptons multimedia encyclopedia
.cfg —- Configuarion file
.cfl —- Corel Flow
.cfm —- ColdFusion Markup language
.cgi —- Common Gateway Interface (script)
.cgm —- Graphics Meta file
.ch —- Clipper Header file
.chd —- Font Description
.chk —- Checkdisk (CHKDSK) Recovered file
.chk —- Temporary file (WordPerfect Windows)
.chl —- Configuration History Log
.chp —- Chapter file (Ventura)
.chr —- ASCII character file (MegaZeux)
.cif —- Chapter Information File (Ventura)
.cim —- Sim City file
.cit —- Intergraph scanned image
.ckb —- Keyboard mapping (Borland C++)
.cl —- Common LISP source file
.class —- CodeWarrior Class
.class —- Java Class File
.clp —- Windows Clipboard
.clp —- Clip art (Quattro Pro)
.cls —- C++ class definition file
.cmd —- file of commands, OS/2 batch file
.cmf —- Corel MetaFile
.cmf —- FM-music file (Creative Music File)
.cmf —- SoundBlaster file
.cmk —- Card (Card Shop Plus)
.cmp —- LEAD Technologies graphics
.cmv —- Apple Viewer file
.cmv —- CorelMove (animation)
.cmv —- Corel Presentation Exchange Image
.cmv —- Corel PhotoPaint Image
.cnc —- general program data
.cnf —- Configuration file
.cnq —- Compuworks Design Shop
.cnv —- data conversion support (Word for Windows)
.cnv —- Temporary file (WordPerfect Windows)
.cob —- COBOL source code
.cod —- Program compiled code (FORTRAN)
.col —- Spreadsheet (Microsoft Multiplan)
.com —- Command file, excutable, smaller version of .EXE (DOS)
.conf —- Configuration file
.cp —- C++ Source file
.cpe —- Fax Cover document
.cpl —- Code Page (DOS)
.cpl —- Control Panel (Windows)
.cpp —- C++ Source file
.cpr —- Knowledge Access graphics
.cpt —- Compact Pro compressed file
.cpx —- Corel Presentation Exchange compressed file
.cpz —- COMPOZ Music text file
.crd —- Windows Cardfile
.crp —- Encrypted database (dBASE IV)
.crs —- Conversion Resource (WordPerfect)
.crt —- Digital Certificate
.crt —- Oracle terminal settings information
.csc —- Corel Script
.csm —- Precompiled headers (Borland C++)
.css —- Cascading Style Sheet, Cascading StyleSheets
.csv —- Comma Separated Values text file (ASCII)
.csv —- Comma delimited, MS Excel
.ct —- Scitex-CT
.ctl —- Control file
.cty —- City file (SimCity)
.ctx —- Ciphertext file (PGP-RSA)
.cuf —- C Utilities Form (definition)
.cul —- Windows cursor library
.cur —- Windows cursor image
.cut —- Dr. Halo graphics
.cv —- Microsoft CodeView
.cvp —- Cover page (WinFax)
.cvs —- Canvas graphics file
.cwk —- Claris Works
.cws —- Claris Works Template
.cxx —- C++ source file (Zortech)
.dat —- Data file
.db —- Database file
.dbc —- Visual FoxPro database
.dbf —- Database file
.dbf —- FoxBase+ file
.dbg —- Symbolic debugging info (C/C++)
.dbk —- Database backup
.dbm —- Datafile
.dbo —- Compiled Program (dBase IV)
.dbs —- Database (SQL Windows)
.dbs —- Printer description
.dbt —- Database Text
.dbt —- Database memo file
.dbt —- Style Memo (FoxPro)
.dbw —- DataBoss Windows file
.dbx —- DATABEAM graphics
.dca —- IBM text
.dcf —- Disk image file
.dcp —- Data CodePage (OS2)
.dcr —- Shockwave file
.dcs —- Color Separation (CMYK) EPS
.dcs —- Datafile (ACT!)
.dct —- Database Dictionary
.dct —- Spell check dictionary
.dcx —- Bitmap graphics
.dcx —- PCX Images
.dd —- DiskDoubler compressed file
.ddb —- Bitmap graphics
.ddi —- Disk Doubler Image file
.ddi —- Diskdupe Image file
.ddp —- Device Driver Profile (OS2)
.deb —- Debug script (DOS)
.def —- Definition (C++)
.dem —- Demonstration
.der —- Certificate
.dev —- Device driver file
.dfv —- Printing form (Word)
.dg —- Autotrol graphics
.dgn —- Intergraph graphics
.dgs —- Diagnostics
.dht —- Datafile
.dia —- Diagraph graphics
.dib —- Device-independent bitmap graphics
.dic —- Dictionary (MS Word Custom Dictionary)
.dif —- Database (VisiCalc)
.dif —- Data Interchange Format (spreadsheet)
.dip —- Graphics
.dir —- Directory file (VAX)
.dir —- Movie file (Shockwave)
.dir —- Movie file (Director)
.dis —- Distribution file (VAX)
.dis —- Thesaurus (Corel)
.diz —- BBS Descriptive file
.dkb —- Raytraced graphics
.dld —- Data (Lotus 1-2-3)
.dl —- DL Animation
.dll —- Dynamic Link Library (Windows DLL)
.dll —- Export/import (CorelDRAW)
.dls —- Disklock Setup (Norton)
.dmg —- Disk Image (Mac OS X)
.dmo —- Demo
.dmp —- Dump file
.dms —- Compressed file archive (Diskmasher/Amiga)
.doc —- Document (ASCII or MS Word)
.dos —- Network driver
.dos —- Text file for DOS
.dot —- Word for Windows Template
.dot —- Line type definition (CorelDRAW)
.dox —- MultiMate document
.doz —- Description Out Zip
.dp —- Calendar (Daily Planner)
.dpi —- Dots Per Inch (graphics)
.dpr —- Delphi project file (C++)
.dqy —- Excel Database Query
.drs —- Display Resource (WordPerfect)
.drv —- Device driver (printer)
.drw —- Graphics file (Micrografx)
.ds4 —- Designer graphics, version 4
.dsc —- Discard file (Oracle)
.dsd —- Database (DataShaper)
.dsk —- Project desktop file (Borland C++)
.dsf —- Designer graphics, version 6
.dsm —- Digital Sound Module
.dsn —- Design
.dsr —- Driver Resource (WordPerfect)
.dss —- Sound file (Digital Soup)
.dsw —- Desktop Settings (Borland C++)
.dta —- Data file
.dtd —- Document Type Definition (SGML)
.dtf —- Database file (PFS)
.dv —- DV Video
.dvc —- Data (Lotus 1-2-3)
.dvi —- TeX DVI document
.dvi —- Device Independent document
.dvi —- Full-motion video file (Micrografx)
.dvp —- Device Paramater file (AutoCAD)
.dw2 —- Drawing (DesignCAD)
.dwc —- Compressed file archive (DWC)
.dwf —- Drawing Web Format (Autodesk Whip! Viewer and Volo View)
.dwg —- Drawing file (AutoCAD)
.dx —- Text file (DEC)
.dx —- Document Imaging
.dxf —- Drawing Interchange File Format (AutoCAD 3D)
.dxr —- Shockwave Movie
.dyn —- Data (Lotus 1-2-3)
.ebj —- Error checking object file
.ed5 —- EDMICS graphics
.edt —- Default Settings (VAX editor)
.eeb —- Equation Editor button bar (WordPerfect Windows)
.efx —- Fax (Everex)
.ega —- Display font (Ventura Publisher)
.el —- Elisp source file (Emacs lisp)
.elc —- Compiled Elisp code (Emacs lisp)
.elm —- Microsoft Theme
.emf —- Enhanced Metafile
.emf —- E-mail file
.eml —- Electronic Mail (Outlook Express)
.ems —- Enhanced Menu System Config (PC Tools)
.emu —- Terminal emulation data
.enc —- Encoded file (UUENCODE)
.enc —- Music (Encore)
.end —- Arrow-head definition file (CorelDRAW)
.env —- Environment file (WordPerfect Windows)
.eps —- Encapsulated PostScript (vector graphics)
.eps —- Printer font (Ventura Publisher)
.epsf —- Encapsulated PostScript File
.eqn —- Equation (WordPerfect Windows)
.err —- Error Messge/Log
.esh —- Extended Shell batch file
.esi —- Esri plot file
.etx —- SEText
.evt —- Event log
.evy —- Document (WordPerfect Envoy)
.exe —- Executable file (MS-DOS)
.ext —- Extension file (Norton)
.f —- Fortran source file
.f01 —- Fax
.f06-16 —- Screen text font, 6-16 pixels (DOS)
.f77 —- Fortran 77 source file
.f96 —- Fax
.faq —- ASCII Text
.fax —- Frequently Asked Questions
.fax —- Fax file (raster graphics)
.fc —- Dictionary (Harvard Graphics)
.fd —- Fortran Declaration file (Microsoft)
.fdf —- Acrobat Forms Data Format
.fdx —- Force Index
.ffl —- Fast Find File (Microsoft)
.fh3-4 —- Freehand 3-4 (vector graphics)
.fi —- Fortran Interface file
.fif —- Fractal Image format
.fil —- Files list object file (dBASE)
.fil —- Overlay (WordPerfect)
.fit —- File Index Table (WindowsNT)
.fit —- Flexible Image Transport
.fix —- Patch file
.fky —- Macro file (FoxPro)
.flc —- Animation file (Autodesk, FLIC)
.fld —- Thumbnail folder (Hijaak)
.fli —- Animation file (Autodesk)
.flo —- Micrografx FlowCharter
.flr —- Live3D
.flt —- Filter (graphic conversion)
.fm —- Framemaker
.fm —- FileMaker Pro Database
.fm3 —- Spreadsheet (Lotus 1-2-3 v3)
.fm3 —- Device driver (Harvard Graphics)
.fmB —- File Manager Button bar (WordPerfect Windows)
.fmk —- Fortran Makefile
.fmo —- Compiled format file (dBASE)
.fmt —- Format (dBASE)
.fmt —- Screen format
.fnc —- Frogans Network Certificate
.fnt —- Font file
.fO1-02 —- Font file (Borland)
.fog —- Fontographer font
.fon —- Bitmapped Font (Windows)
.fon —- Phone file
.for —- FORTRAN source code
.fot —- Windows TrueType font
.fox —- FoxBase
.fp —- FileMaker Pro
.fp1 —- Flying Pigs
.fp3-5 —- FileMaker v3-5
.fpc —- FoxPro Catalog
.fpt —- FoxPro Memo
.fpx —- FlashPix bitmap
.frf —- Font (FontMonger)
.frm —- Report form file (dBASE, VisualBasic)
.frs —- WordPerfect Graphics Driver
.frt —- Report memo (FoxPro)
.frx —- Report (FoxPro)
.fsl —- Form (Paradox)
.fsx —- Data (Lotus 1-2-3)
.ftm —- Font (Micrografx)
.fts —- Flexible Image Transport
.fw —- Database (Framework)
.fxp —- Compiled format (FoxPro)
.fxs —- Fax Transmit Format (WinFax)
.g4 —- GTX RasterCAD
.gbl —- Global definitions
.gc1 —- Lisp Source code
.gca —- GOCA graphics
.gcd —- Graphics file
.gcf —- Graphing Calculator file
.gdf —- Dictionary file
.ged —- Arts & Letters graphics
.ged —- Graphics Editor
.gem —- GEM Metafile
.gem —- Vectir Graphics file (Ventura)
.gen —- Compiled template (dBASE)
.gen —- Generated text (Ventura)
.gep —- Geode
.geo —- VideoScope
.gib —- Graph-in-the-Box Chart
.gif —- Graphics Interchange Format bitmap (CompuServe)
.giw —- .Presentation (Graph-in-the-Box)
.gl —- GL Animation
.gly —- Glossary
.gp3 —- CCITT compressed Group 3-4 TIFF file
.gph —- .Graph (Lotus 1-2-3)
.gr2 —- .Screen driver (Windows 3.x)
.gra —- Microsoft Graph
.grn —- Ms-DOS Shell Monitor file
.grf —- Graphic file (Micrografx)
.grp —- Group definition (Windows)
.grp —- Pictures Group
.gs1 —- Presentation
.gsd —- Vector graphics (Professional Draw)
.gsw —- GraphShow Worksheet
.gx1 —- Show Partner graphics
.gxl —- Graphics Library
.gz —- Unix file compuressed by GZIP
.h —- C Header
.h —- C Include file
.h++ —- Header – C++
.ha —- HA Compressed file
.hac —- underground text format; hacking genre
.hcom —- SoundEdit Sound ex SOX
.hdf —- Hierarchical Data File
.hdf —- Help file
.hdr —- Datafile
.hdr —- Message header text
.hdw —- Harvard Draw Vector graphics
.hdx —- Help index (AutoCAD – Zortech C++)
.hed —- HighEdit document
.hel —- Microsoft Hellbender game file
.hex —- Hex dump
.hfi —- Hp font info
.hgl —- HP Graphics Language
.hh —- C++ header
.hhh —- Precompiled header
.hhp —- Help Information
.hlb —- Help Library (VAX)
.hlp —- Help file (Windows)
.hlx —- Hyper link extension
.hof —- Hall Of Fame (game scores)
.hp —- C Include file
.hpf —- HP LaserJet fonts
.hpg —- HPGL plotter file vector graphics (AutoCad,Harvard. Graphics)
.hpgl —- HP GL/2
.hpi —- Font information file
.hpj —- Help Project (Visual Basic)
.hpk —- HPACK compressed file
.hpl —- HP Graphics
.hpm —- Emm text (HP NewWave)
.hpp —- C++ header file
.hpp —- C include file
.hqx —- BinHexed Compressed Macintosh file.
.hrf —- Graphics file
.hsi —- Graphics file (Handmade Software)
.hst —- History file
.hst —- Host
.ht —- HyperTerminal
.htm —- HyperText
.htm —- DOS filename extension for HTML document
.html —- Hypertext Markup Language
.htx —- Hypertext file
.hum —- underground text format; humor genre
.hwd —- Presentation file (Hollywood)
.hwp —- Hangul Word Processor
.hxx —- C++ header file
.hy1-2 —- Hyphenation algorithms (Ventura)
.hyc —- Hyphenation (WordPerfect)
.hyp —- Hyphenation dictionary
.hyp —- HYPER compressed file archive
.i —- Intermediate file (C++)
.i3 —- Modula 3 Interface
.iax —- Bitmap graphics (IBM)
.ic1-3 —- Atari Image
.ica —- Bitmap graphics (Image Object Content Architecture)
.icb —- Targa bitmap graphics
.icl —- Icon Library
.icm —- Image Colour Matching
.icn —- Icon source file
.ico —- Icon file (Windows)
.icon —- Sun icon and cursor
.id —- Disk identification file
.idd —- Instrument Definition (MIDI)
.ide —- Integrated Development Environment configuration
.ide —- Project (C++)
.idw —- Vector graphics
.idx —- Index
.ief —- IEF Image
.ifd —- Form (JetForm)
.iff —- Interchange File Format (Amiga Image)
.iff —- Image File Format (Sun TAAC)
.ifo —- Graphics objects (ImageForge)
.ifs —- System file (OS/2)
.igf —- Inset Systems graphics (Hijaak)
.iif —- Interchange File (QuickBooks)
.il —- Icon library
.ilbm —- Amiga ILBM Image
.im8 —- Raster graphics (Sun)
.ima —- Vector graphics (Mirage)
.ima —- WinImage compressed format
.image —- DiskCopy Disk Image (Macintosh)
.img —- ImageForge/IconForge file
.img —- Mac disk image
.img —- Bitmap graphics (Ventura)
.img —- High-resolution scanned image file
.img —- GEM bit image/XIMG
.img —- KONTRON Image
.imp —- Spreadsheet (Lotus)
.imq —- Image Presentation
.in3 —- Input device driver (Harvard Graphics)
.inc —- Include file
.ind —- Index (dBASE)
.indd —- Adobe InDesign Document
.indt —- Adobe InDesign template file
.inf —- Information file
.inf —- Information file Type 1 LaserJet font
.inf —- Information file (ASCII)
.inf —- Install script
.ini —- Initialization file
.ini —- Windows INI file
.ink —- Pantone reference file (CorelDRAW)
.ins —- Data (WordPerfect)
.ins —- Installation script
.int —- Borland Interface
.inx —- Index (Foxbase)
.iob —- Imagine file
.ioc —- Organizational chart
.ipl —- Pantone Spot reference palette
.irs —- Resource (WordPerfect)
.isd —- Spell checker dictionary
.iso —- ISO-9660 table
.isu —- Netscape file
.it —- MOD music file format
.itl —- iTools Commands
.iw —- Idlewild screensaver
.iwa —- Text file (IBM)
.iwp —- Text file (Wang)
.ix —- Index file (FrameMaker)
.jar —- Java classes
.jax —- Graphics
.jav —- Java source file
.java —- Java source code
.jbx —- Project file
.jet —- Fax (JetFax)
.jff —- JFIF, JPEG File Interchange Format
.jfif —- JFIF Image
.jif —- JPEG image format
.jpe —- JPEG bitmap file
.jpeg —- JPEG (Joint Photographic Experts Group)
.jpg —- JPEG image file
.jpp —- x-java-print
.js —- JavaScript
.jtf —- JPEG bitmap file
.kar —- MIDI Sound
.kdc —- Kodak Photo-Enhancer
.kfx —- Kofax
.lar —- Liquid Registration
.lasso —- Lasso web format file (Blue World Communications).
.latex —- Latex
.lav —- Liquid Voucher
.lav —- Liquid Secure Voucher
.lbl —- Label description (dBASE)
.lbm —- Deluxe Paint graphics file
.lbm —- Amiga IFF Image
.ldb —- Lock file (Microsoft Access)
.leg —- Legacy document
.lha —- PC/Amiga compression format
.lha —- LHArch Archive
.lhs —- Literate Haskell source file
.lhx —- LHA compression file
.lib —- Library
.lic —- License file (usually shareware)
.log —- Log of installations or usage
.lst —- List
.ltf —- Frogans Short-cut
.lwp —- Lotus Word Pro
.lzh —- LHArc Archive
.lzs —- PC/Amiga compression format
.m1a —- MPEG-1 audiostream
.m1s —- MPEG-1 systemstream
.m1v —- MPEG-1 IPB videostream
.m15 —- MPEG videostream
.m2 —- Modula 2 Source Code
.m2v—- MPEG-2 IPB videostream
.m3 —- Modula 3 Source Code
.m3u —- MP3 PlayLists
.m75 —- MPEG file
.mac —- Mac Paint (PICT picture)
.maf —- Microsoft Access Form
.mak —- Makefile (VisualBasic, etc)
.mam —- Microsoft Access Macro
.mam —- Microsoft Access Macro
.map —- Map – linkage editor
.maq —- Microsoft Access Query
.mar —- Microsoft Access Report
.mat —- Microsoft Access Table
.max —- Paperport scanner-generated image file
.mbx —- Message Base (Eudora)
.mcs —- MathCAD format
.mcw —- Microsoft Word for Macintosh
.mdb —- Database file (MS Access)
.mdf —- Microsoft SQL server database file
.mdx —- Multi-index
.me —- READ.ME text file
.med —- Amiga MED Sound
.met —- Metafile format
.meu —- Menu
.mf —- MetaFont document
.mff —- MIDI file format
.mgf —- Micrografx Draw Font
.mi —- Miscellaneous
.mic —- Microsoft Image Composer
.mid —- MIDI digitized music file
.mif —- FrameMaker MIF
.miff —- ImageMagick file format
.mil —- Group 4
.ml —- ML Source
.mime —- Multipurpose Internet Mail Extension (Message)
.mix —- Microsoft PictureIt!
.ml —- ML Source Code
.mme —- Mime encoded file
.mmf —- Microsoft Mail File
.mmm —- Macromind animation
.mod —- MOD Music file format
.mol —- MDL Molfile
.mov —- Movie file (Apple QuickTime)
.moov —- Movie file (Apple QuickTime)
.moz —- Mozilla Netscape cache file
.mp2 —- MPEG-1 audiostream
**** —- Sound file
.mpa —- MPEG-1 audiostream
.mpe —- MPEG Movie file
.mpeg —- MPEG Movie (Moving Pictures Experts Group)
.mpeg4 —- MPEG Movie (high quality, esp for wireless)
.mpg —- Encoded MPEG file
.mpkg —- meta package, a group of .pkg files
.mpm —- MPEG file
.mpnt —- Macintosh MacPaint
.mpp —- Microsoft Project project file
.mpt —- Microsoft Project template file
.mpv —- MPEG file
.mpx —- Microsoft Project export file
.mrk —- Markup (Informative Graphics)
.msg —- Message file
.msi —- Microsoft Installer file
.msn —- Microsoft Network document
.msp —- Microsoft Paint
.mtm —- MultiMOD Music
.mus —- Music file
.mvb —- Microsoft Multimedia Viewer
.mw —- MacWrite II document
.mwii —- MacWrite II document
.mxi —- Extension Information
.mxp —- Extension Package
.mys —- Myst saved game file
.ndx —- Index file (dBASE)
.neo —- Atari NeoChrome
.netopia —- Application Netopia
.net —- Network file
.nfo —- Info Text
.ng —- Norton Guides
.nlm —- NLM program (NetWare)
.note —- WordPerfect Help document
.nsl —- Network Services
.nsp —- Application x-nvo
.nst —- MOD Music
.ntf —- Notes Template File (Lotus Notes)
.oab —- Outlook Address Book (Microsoft)
.oaz —- OAZ Fax
.obd —- Microsoft Office Binder
.obj —- Object (DOS/Windows)
.ocx —- Object Linking and Embedding (OLE)
.oda —- ODA document
.okt —- Oktalyser MOD Music
.olb —- OLE Object Library
.old —- a file that is now obsolete replaced by an upgraded or modified file.
.ole —- OLE object
.onx —- Onyx Graphics Postershop
.ori —- Original
.otf —- OpenType Font
.out —- Output file
.ovl —- Program overlay file (DOS/Windows)
.ovr —- Overlay module
.p —- Pascal source code file
.p10 —- Tektronix Plot10
.pac —- Atari STAD Image
.pab —- Personal Address Book (Microsoft Outlook)
.pak —- Quake game data
.pak —- PAK compressed file archive
.pal —- Paintbrush palette
.pan —- Printer-specific file
.pas —- Pascal program file
.pat —- Pattern (Corel Draw)
.pat —- Hatch patterns (AutoCAD)
.pb1 —- Document (First Publisher)
.pba —- Powerbasic BASIC source code
.pbd —- PowerBuilder runtime/compiled file
.pbi —- Powerbasic include file
.pbl —- Powerbasic library
.pbl —- PowerBuilder source code
.pbk —- Microsoft Phonebook
.pbm —- Portable Bitmap
.pbo —- Profiler Binary Output
.pbt —- Profiler Binary Table
.pc1-2-3 —- Atari Degas Image
.pcd —- Bitmap graphics file (Photo CD format)
.pcl —- HP LaserJet
.pcm —- HP LaserJet cartridge info.
.pcs —- PICS animation
.pct —- PC Paint
.pcw —- PC Write
.pcx —- PC Paintbrush
.pcx —- Graphics file (ZSoft format)
.pdb —- Palm database
.pdd —- Photo Deluxe Document (Adobe)
.pdf —- Portable Document Format (Acrobat)
.pdg —- PrintShop Deluxe
.pdv —- PC Paintbrush printer driver
.pfa —- Type 1 font (ASCII)
.pfb —- Type 1 font (encrypted)
.pfm —- Postscript Font Metrics; Windows Type 1 font metrics
.pgl —- HPGL 7475A plotter (vector graphics)
.pgm —- Portable Gray Map (bitmap)
.phtml —- HTML document with preprocessing instructions (PPIs)
.pic —- Picture file (Macintosh PICT)
.pict —- Picture file (Macintosh PICT)
.pif —- Program Informaton file
.pit —- PackIt (Mac compression)
.pix —- Inset Systems graphics
.pjx —- Project file (Visual FoxPro)
.pkg —- AppleLink Package compression format
.pl —- Perl Source Code
.plt —- Plotter drawing, HP GL/2
.pm —- Bitmap From XV
.pm —- Page Layout file (PageMaker)
.pm3-4-5 —- Page Layout file (PageMaker v3,v4,v5)
.png —- Portable Network Graphic (bitmap)
.png —- Paint Shop Pro Browser
.pntg —- MacPaint Graphic
.pov —- Persistence Of Vision raytracer
.ppa —- PowerPoint Add-in (Microsoft)
.ppd —- Printer Description File
.ppd —- PostScript Printer Description
.ppm —- Portable Pixelmap
.ppp —- PagePlus document
.pps —- PowerPoint Slideshow
.ppt —- PowerPoint Presentation
.ppx —- PagePlus template
.prc —- Palm Resource Code (Application)
.prd —- Printer driver file (MS Word)
.prg —- Procedure or program file
.prj —- Project file
.prn —- Printer Output file (temporary)
.prn —- PostScript file
.prs —- Printer file (WordPerfect)
.prt —- Formatted text
.ps —- PostScript (Page description file)
.psd —- Photoshop file
.pst —- MS Outlook personal folder
.pt4-5 —- PageMaker Template
.pub —- Publication (Ventura, MS)
.pwd —- Pocket Word document (Microsoft)
.pwz —- PowerPoint Wizard (Microsoft)
.pxl —- Pocket Excel (Microsoft)
.pxr —- Pixar Image
.qbw —- QuickBooks – Windows
.qbb —- QuickBooks backup file
.qdk —- Quarterdeck Qemm
.qdv —- QDV Image
.qlb —- Quick Library
.qlc —- ATM font information
.qry —- Microsoft Query
.qt —- QuickTime movie
.qtm —- QuickTime movie
.qxd —- QuarkXPress document
.qxl —- QuarkXPress Library file
.qxt —- QuarkXPress Template
.r8l —- LaserJet landscape font
.r8p —- LaserJet portrait font
.ra —- RealAudio Player – sound or multimedia file
.ram —- RealAudio Player
.rm —- RealAudio Player
.rar —- WinRAR compressed file
.ras —- Raster graphics (Sun)
.raw —- Raw Image file (bitmap)
.rc —- run commands (Unix)
.readme —- Text Readme
.rec —- Windows Recorder macro file
.reg —- Registration file
.rep —- Report file
.rft —- RFT-DCA
.rgb —- RGB image (SGI- Silicon Graphics)
.rgba —- RGB image (SGI)
.ria —- Alpharel Group IV raster graphics
.rib —- Renderman 3D Data
.ric —- Roch FaxNet
.rif —- Painter bitmap
.riff —- Resource Interchange File Format (graphic/multimedia)
.rla —- Wavefront raster image
.rlc —- CAD Overlay ESP (Image Systems)
.rle —- Run Length Encoded (compressed bitmap file)
.rmi —- RIFF MIDI file
.rme —- Text Readme
.rgb —- RGB image file (SGI- Silicon Graphics)
.rmp —- Niku Portfolio Manager
.rnd —- AutoShade format
.rnl —- GTX Runlength raster graphics
.rpl —- Replica file
.rpt —- Report file
.rsc —- Resource file
.rsrc —- Resource file
.rtf —- Rich Text Format
.rtx —- Rich Text Format
.rwv —- Niku Portfolio Manage
.s —- Assembly language file (Unix)
.s3m —- ScreamTracker 3 MOD music file
.sam —- AmiPro file
.sam —- Symantec Anti-Virus
.sav —- Saved file (games etc)
.sbp —- IBM Storyboard graphics
.sc —- Source Code (Paradox)
.scc —- MSX Picture
.scg —- ColoRIX
.sci —- ColoRIX
.scp —- ColoRIX
.scr —- ColoRIX
.scm —- ScreenCam Movie
.scp —- Dial-up networking script
.scr —- autocad Script File Extension
.scr —- Screensaver (Windows)
.scr —- Screen Layout (dBASE)
.scrn —- StartupScreen Format Graphic
.sct —- Screen Capture Text (Lotus)
.scu —- ColoRIX
.sdl —- SmartDraw Library
.sea —- Self-Extracting Archive (Stuffit or Compact Pro)
.seg —- Segment (of a compressed file saved in segments)
.sep —- TIFF bitmap
.set —- Setup parameters
.sf —- IRCAM Sound
.sf2 —- SoundBank file
.sfl —- LaserJet landscape font
.sgi —- SGI Image
.sfp —- LaserJet portrait font
.sfs —- PCL 5 scalable font
.sha —- UNIX shell archive
.shar —- UNIX shell archive
.shp —- Printmaster Icon Library
.shtml —- HTML file with embedded server-side includes (SSI)
.si —- SoftImage image file
.sig —- Signature file
.sit —- StuffIt Archive (Macintosh)
.sithqx —- BinHexed StuffIt Archive (Macintosh)
.six —- SIXEL Image
.sld —- Slide format file (AutoCAD)
.slk —- Symbolic Link (SYLK) spreadsheet
.smi —- self-mounting Disk Copy compressed image
.snd —- Sound file
.snm —- Netscape mail
.spc —- Atari Spectrum 512
.spd —- Speedo scalable font
.spl —- FutureSplash Player file
.sqb —- SyQuest Backup
.sr —- Sun Raster Image
.src —- Used with .INI files for configuration settings
.sty —- Style sheet file (Ventura)
.sun —- Sun Raster Image
.sup —- Startup Screen
.svx —- Amiga 8SVX IFF sound
.swd —- Schoolwide Database file
.swf —- Shockwave Flash file
.swp —- Swap – temporary file
.syd —- Sysedit backup file
.syk —- SYLK spreadsheet format
.sylk —- SYLK spreadsheet format
.sys —- System file
.tal —- Adobe Type Align
.tar —- Tape ARchive (UNIX)
.tar.gz —- Combined filename extension for a file that has been archived using tar and then gzipped.
.tar.z —- Combined filename extension for a file that has been archived using tar and then zipped.
.targa —- Truevision Archive
.taz —- Compressed Tape Archive
.taz —- Another way of writing .tar.z
.tbk —- Asymetrix Toolbook
.tdf —- Typeface definition (Speedo)
.tex —- TeX or LaTex document
.texi —- TeX document
.texinf —- TeX document
.text —- ASCII Text
.tfm —- Font metrics (Intellifont)
.tga —- TARGA graphics file
.tga —- Truevision Image
.tgz —- Gnu ZIPped Taped Archive (same as .tar.z and .tar.gz)
.thn —- Thumbnail
.tif —- Tag Image File format (graphics)
.tiff —- Tag Image File Format (graphics)
.tlb —- OLE Type Library
.tmp —- Temporary file
.tny —- Atari TINY Bitmap
.toc —- Table Of Contents file
.tps —- Topspeed data file
.trm —- Terminal settings
.tsv —- Tab Seperated Values File
.ttc —- TrueType Compressed -font file
.ttf —- TrueType Font file
.tx8 —- 8-bit MS-DOS text file
.txt —- ASCI Text file
.ul —- µlaw Sound
.url —- URL Bookmark
.usb —- Universal Serial Bus
.usl —- LaserJet landscape font
.usp —- LaserJet portrait font
.uu —- UUEncode compressed file
.uud —- UUEncode file
.uue —- UUEncode file
.vbp —- Visual Basic Project
.vbs —- Visual Basic Script
.vbx —- Visual Basic Extension
.vda —- Targa bitmap
.vff —- DESR VFF Greyscale Image
.vga —- OS/2 Bitmap
.vgr —- Chapter file (Ventura)
.vid —- Multimedia image file
.vir —- underground text format; virus genre
.viff —- Khoros Visualization image file
.vlb —- Ventura Library
.voc —- Sound file
.vp —- Ventura Publisher file
.vsd —- Microsoft Visio Drawing
.vst —- Targa bitmap
.vue —- Relational View (dBASE)
.vxd —- Virtual Device Driver
.w51 —- WordPerfect PC 5.1 document
.wab —- Windows Address Book
.wav —- Windows WAV Sound file
.wbk —- Microsoft Word Backup
.wdb —- Microsoft Works Database
.wid —- Ventura width table
.win —- Windows backup file
.wiz —- Microsoft Word Wizard
.wk1 —- Lotus 1-2-3, up to 2.01
.wk4 —- Lotus 1-2-3 version 4
.wkq —- Quattro spreadsheet
.wks —- Spreadsheet (Lotus 1-2-3, MS Works)
.wlr —- VRML file
.wmf —- Windows Metafile
.wp —- WordPerfect PC document
.wp4-6 —- WordPerfect PC document
.wpd —- WordPerfect Document
.wpd —- Windows Printer Description
.wpg —- WordPerfect Graphic
.wpm —- WordPerfect Macro
.wps —- Word processor file (MS Works)
.wpt —- WordPerfect Template
.wri —- MSWrite Windows file
.wrk —- Symphony spreadsheet
.ws1-7 —- WordStar for Windows 1-7
.wve —- PSION Sound
.wvl —- Wavelet compressed bitmap
.x —- AVS X image file
.x10-11 —- X-Windows Dump
.xar —- Corel Xara drawing
.xbm —- X-Windows Bitmap
.xfx —- JetFax
.xif —- Xerox Image Format
.xl —- Excel Spreadsheet
.xlc —- Excel Chart
.xlk —- Excel backup
.xlm —- Excel macro
.xls —- Excel Spreadsheet
.xlt —- Excel Template
.xlw —- Excel Workspace
.xm —- FastTracker MOD music format
.xpm —- X-Windows Pixelmap
.xwd —- X-Windows Dump
.xwo —- X-Windows System window dump image
.xxe —- Xxencoded file
.yal —- Arts & Letters click art
.Z —- UNIX Compress Archive
.z —- UNIX GZIP Archive
.zip —- PZIP (PC ZIP) Archive
.zoo —- Zoo Archive
.zts —- Z-Term Script

Genel olarak web üzerine yoğunlaşan, gaza gelmek için müzik dinleyen, amatör olarak resim çekmeye çalışan, bir yandan özel bir şirkette çalışıp, diğer yandan da okumaya devam eden sıradan bir ölümlü. He bide buraların sahibi.

2 comments On Dosya Uzantıları

  • This iss my first time visit at here and i am really happy
    to read alll aat single place.

  • I really like your blog.. very nice colors &amp theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thank you dbfccfcbkged

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.